Menu Sluiten

Wettelijke bedenktijd ook voor dj’s en licht en geluid verhuur?

Zoals je ongetwijfeld weet geldt er voor particulieren een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor aankopen die telefonisch of via internet gedaan zijn. Deze wet was in eerste instantie bedoeld voor postorderbedrijven en later vooral voor webshops, maar in hoeverre is deze wettelijke bedenktijd ook van toepassing op dj’s en verhuurders van licht en geluid apparatuur? Wij vroegen het aan branchevereniging CLC Vecta.

Het antwoord bleek echter nog niet zo gemakkelijk te zijn. In deze wet staat namelijk ook de volgende passage:

In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 46c-46e en 46f lid 1 niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreft, indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

Dat is interessant… het dikgedrukte gedeelte geldt namelijk ook voor onze branche; ook wij verplichten onszelf onze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Wij moeten net als een restauranthouder, vervoerder of hotelier onze mensen en materialen reserveren voor een bepaalde opdracht, dus waarom zou dit niet voor ons gelden?

banner-bax-dj-gear

Bax Music | De specialist in DJ Gear & Effects

Discussie op HigherLevel.nl

Aangezien er in de voorwaarden van CLC Vecta niets over de wettelijke bedenktijd te vinden was hebben we de discussie geopend op ondernemersforum HigherLevel.nl. Aangezien daar ook enkele juristen actief zijn hoopten we van hen wat meer duidelijkheid te krijgen.

Dat zorgde voor een levendige discussie, maar volgens jurist mr. Steven Kroesbergen (partner bij Storm van ’s Gravensande advocaten) geldt de uitzondering uitsluitend voor de specifiek genoemde branches, dus alleen voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf of overige vormen van vrijetijdsbesteding, waarbij onze branche volgens hem niet onder “vrijetijdsbesteding” valt.

De reactie van CLC Vecta

Mr. Kroesbergen is echter niet gespecialiseerd in onze branche dus we besloten ook nog even te mailen met CLC Vecta, de brancheorganisatie voor o.a. beurzen, congressen, evenementen, entertainment. Die zou het vast wel weten toch? In eerste instantie ontving ik het volgende mailtje terug van Dineke Overweel-Philipse van CLC Vecta:

Een interessante vraag waarop het eerste antwoord zou zijn dat de wettelijke bedenktijd niet van toepassing is op artiestenboekingen. Je kunt het product immers pas beoordelen als je het ervaart (net als reizen, theaterkaartjes, etc.) en er wordt capaciteit gereserveerd. Maar omdat ik begrijp dat een (juridische) onderbouwing / beargumentering wenselijk is, heb ik de vraag nog even voorgelegd aan onze huisadvocaat.

In eerste instantie deelden ze dus onze mening, maar voor de zekerheid werd het toch maar even voorgelegd aan de huisadvocaat. Een goede zaak!

Mail van de advocaat

Een weekje later kregen we inderdaad de beloofde reactie van de advocaat, mr. Valerie Kruijtzer van DVAN. Helaas deelt zij de mening van mr. Kroesbergen; ook volgens haar valt het huren van een dj niet onder vrijetijdsbesteding. Een belangrijk kenmerk van vrijetijdsbesteding is volgens haar namelijk dat de klant ergens naartoe gaat, bijvoorbeeld naar een festival, pretpark of bioscoop. Als de klant echter een dj inhuurt komt deze naar de (locatie van de) klant toe, en hij voert zijn werk ook steeds op een andere locatie uit.

Zij benadrukt daarbij wel dat er nog geen jurisprudentie of literatuur beschikbaar is over dit onderwerp, en dat een rechter hier dus zomaar eens anders over kan oordelen. Mr. Kruijtzer heeft hierover ook een artikel gepubliceerd op de site van CLC Vecta.

Helaas gaat zij niet in op het vraagstuk of de uitzondering uitsluitend voor de specifiek genoemde branches geldt. Aangezien onze branche zeer veel overeenkomsten vertoont met deze branches zou het naar onze mening logisch zijn als de uitzondering ook voor onze branche geldt, maar daar zou een rechter zich over moeten buigen en dat gaat zelfs ons wat te ver…

banner-bax-geluid

Bax Music | De specialist in Geluid & PA

Conclusie : de wettelijke bedenktijd geldt ook voor onze branche

Met de kennis die we op dit moment hebben adviseren we bedrijven die vaak voor particulieren werken (zoals bruiloft dj’s en drive-in-shows) er rekening mee te houden dat voor particulieren een wettelijke bedenktijd geldt van 14 dagen. Daarop zijn wel enkele uitzonderingen:

Bij overeenkomsten tussen 2 bedrijven geldt deze bedenktijd niet

De bedenktijd is alleen van toepassing voor overeenkomsten met particulieren. Voor bedrijfsevenementen geldt deze bedenktijd dus niet, en ook als je zaken doet met collega bedrijven hebben zij geen recht op deze bedenktijd.

Als je de klant persoonlijk in jouw bedrijfsruimte ontmoet geldt de bedenktijd niet

Daarnaast geldt de bedenktermijn niet als de klant naar jouw kantoor komt voor een kennismaking of demo. Als je de klant echter buiten je eigen bedrijfspand ontmoet geldt de bedenktijd wel, en dat geldt ook als een klant een boeking plaatst via internet, e-mail of telefoon.

Als het evenement binnen 14 dagen na de boeking plaatsvindt geldt de bedenktijd niet

Als je dus vandaag geboekt wordt voor een feest voor aankomend weekend geldt de bedenktijd in principe ook niet, maar dan moet de klant wel expliciet aangeven afstand te doen van zijn recht op de bedenktijd. zorg dus dat je dit schriftelijk bevestigd krijgt.

De gevolgen voor jou

De wet schrijft ook voor dat je klanten moet informeren over een aantal zaken. Je moet o.a. vermelden op welke manier, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden de overeenkomst ontbonden kan worden, en daarnaast dien je een modelformulier voor ontbinding beschikbaar te stellen. Het eerste gedeelte kun je in je algemene voorwaarden opnemen, het modelformulier dien je mee te sturen met de overeenkomst.